تنها چهار روز تا پایان تخفیف زمستانی دکا

تا پایان طرح یلدا نرم افزار حسابداری دکا، تنها 4 روز فرصت باقی مانده! نرم افزار حسابداری دکا یک نرم افزار حسابداری ویژه است که  برای تمام اصناف انبوه سازان، پیمانکاران، شرکت های خدماتی، بازرگانی و موسسات حسابداری و حسابرسی زراحی شده است و با امکانات بی نظیری که دارد، نیازهای حسابداران و مدیران مالی …