تنخواه گردان

تنخواه گردان دکا در حسابداری

معنی و مفهوم تنخواه گردان در حسابداری چیست ؟ تنخواه گردان دکا در حسابداری از بهمن ماه سال 1401 به نرم افزار حسابداری دکا اضافه شد، تنخواه برای پرداخت هزینه های جزیی شرکت ها در جهت انجام امور روزانه، هزینه می شود، که از دید مدیریتی باید دائما تحت کنترل و گزارش باشد. تنخواه گردانی …