نرم افزار دکا چه امکانات متمایزی دارد؟

در این مطب به ویژگی های متمایز سیستم حسابداری دکا می پردازیم، ویژگی هایی که باعث می شود این سیستم از جمله نرم افزار های پر طرفدار حسابداری محسوب شود. در زیر جدول مقایسه سیستم یکپارچه مالی با سایر نرم افزار های حسابداری درج شده است، پس از بررسی مطلب زیر در صورت تمایل می …