شرکت هواوی

شرکت هواوی تا سال ۲۰۲۵ خودرو های بدون راننده می سازد.

شرکت هواوی – به گزارش نرم افزار حسابداری دکا شرکت نرم افزاری و فناوری هواوی چین قصد دارد تا سال 2025 تکنولوژی خودروهای بدون سرنشین و بدون راننده خود را توسعه دهد. نرم افزار یکپارچه مالی دکا، نرم افزاری مطمئن برای شرکت ها و موسسات حسابرسی، حسابداری، پیمانکاری، انبوه سازی و خدماتی و بازرگانی می …