داشبورد مدیریتی

تعریف داشبورد مدیریتی و نقش های آن در بهینه سازی فرآیندها

 تعریف داشبورد مدیریتی | زمان مطالعه: حدودا 9 دقیقه داشبورد مدیریتی دقیقا شبیه داشبورد اتومبیل می باشد و می تواند برای تمامی بخش های سازمان، مانند: بخش منابع انسانی، استخدام، فروش، امنیت، فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه، مدیریت ارتباط با مشتری و … در نظر گرفته شود. تعریف داشبورد مدیریتی راهکارهای هوش تجاری معمولا دارای 4 …