چرا نرم افزار حسابداری؟

سیستم حسابداری | با گسترش روز افزون تکنولوژی، اکثر سازمان ها و شرکت ها برای مدیریت راحت حساب ها به سراغ نرم افزار های حسابداری رفته اند. بهتر است بدانیم طبق آمار در اوایل فقط شرکت های بزرگ از نرم افزارهای حسابداری استفاده می کردند. اما شرکت های دیگر چطور؟ شرکت های دیگر بیشتر از …