شوک مالیاتی بایدن به رمز ارزها

بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی جدیدش این چنین گفت که انتقال رمزارزها با ارزش بیش از ۱۰ هزار دلار باید به سازمان خدمات درآمدهای داخلی آمریکا گزارش شود و برای آن مالیات در نظر گرفته می شود.