تدوین و اهمیت گزارش مدیریتی از سود و زیان پروژه های پیمانکاری

در این مقاله به بررسی اهمیت  گزارش مدیریتی از هزینه ها و سود و زیان پروژه ها پیمانکاری می پردازیم، از جمله مباحثی که برای شرکت های پیمانکاری و پیمانکاران، حائز اهمیت است، بحث مدیریت هزینه ها است. یکی از مراحلی که شرکت های پیمانکاری باید انجام دهند، ثبت ریز اطلاعات هزینه ها در نرم …

تاثیر پیگیری در وصول مطالبات پیمانکاران

وصول مطالبات: وصول مطالبات بحثی است که اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در اقتصاد و کسب و کار به ویژه پیمانکاران در ایران و سراسر نقاط جهان هر روز با آن سر و کار دارند. موضوعی حقوقی است و آگاهی از آن سبب می شود که شما با مقولات مربوط به مطالبات حقوقی و انواع …

نرم افزار دکا چه امکانات متمایزی دارد؟

در این مطب به ویژگی های متمایز سیستم حسابداری دکا می پردازیم، ویژگی هایی که باعث می شود این سیستم از جمله نرم افزار های پر طرفدار حسابداری محسوب شود. در زیر جدول مقایسه سیستم یکپارچه مالی با سایر نرم افزار های حسابداری درج شده است، پس از بررسی مطلب زیر در صورت تمایل می …