سیستم حقوق دستمزد

بروز رسانی نرم افزار حقوق دستمزد دکا

سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری دکا بروز شد. در این بروز رسانی ویژگی های منحصر بفردی به سیستم افزوده شد و ایرادات جزئی به طور کامل برطرف شد. سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری دکا، دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشد. که آن را از سایر نرم افزارهای حقوق و …