تنخواه گردان

تنخواه گردان دکا در حسابداری

معنی و مفهوم تنخواه گردان در حسابداری چیست ؟

تنخواه گردان دکا در حسابداری از بهمن ماه سال 1401 به نرم افزار حسابداری دکا اضافه شد، تنخواه برای پرداخت هزینه های جزیی شرکت ها در جهت انجام امور روزانه، هزینه می شود، که از دید مدیریتی باید دائما تحت کنترل و گزارش باشد. تنخواه گردانی مراحلی دارد که به بررسی آن ها می پردازیم.

 • در مرحله اول: وجه تنخواه به حساب مامور خرید پرداخت می شود، شخص مورد نظر به عنوان مامور خرید باید تمام اسناد و مدارک پرداختی و هزینه شده شامل خرید صورت گرفته می شود و همچنین هزینه های ایاب و ذهاب ، که بصورت رسید، فاکتور یا قبض مربوطه را نزد خود نگه دارد. تمام اسناد و مدارک توسط حسابدار نگه داری و ثبت می شود.
 • در مرحله دوم:  پس از اینکه اسناد توسط حسابدار جمع و ثبت شد، مورد تایید مدیریت بخش حسابداری و مدیر تنخواه قرار می گیرد و در بایگانی شرکت در بخش حساب تنخواه بایگانی می شود.

تنخواه دار وظایفی دارد که به شرح زیر می باشد:

فردی که مورد اعتماد و مورد تایید هیئت مدیره شرکت باشد به عنوان تنخواه دار معرفی می گردد. بنابراین به کسی که وظیفه انجام امور تنخواه گردانی را به عهده می گیرد تنخواه دار می گویند.  معمولا در موسسات و شرکت های بزرگ شغل تنخواه دار، شغل بسیار مهم و حساسی است.

 1. تنخواه دار هزینه ها و خرید های مربوط را خود انجام می دهد. در این حالت  برای پرداختهای انجام شده برگ پرداخت خاصی وجود ندارد و فاکتور ها و  اسناد هزینه یا خرید برای  تهیه ی صورت خلاصه های پرداختهای تنخواه گردان مورد استفاده قرار میگیرد.
 2. تنخواه دار فقط پرداخت کننده میباشد و انجام دادن هزینه و یا خرید در محدوده مسئولیتهای تنخواه گردان نمی باشد. در این حالت برای همه ی پرداختها برگ پرداخت صادر می شود  و صورت خلاصه پرداختهای تنخواه بر این مبنا تهیه می گردد.

روش های ثبت تنخواه گردان انواع مختلفی دارد از جمله:

 1. روش ثبت تنخواه گردان ثابت
 2. روش ثبت تنخواه گردان متغیر
 3. روش ثبت تنخواه گردان نقدی
 4. روش تنخواه گردان تعهدی

قبل از افتتاح حساب تنخواه می بایست صلاحیت تنخواه گردان برای احراز مسئولیت تایید شود. در مقابل پرداخت انجام شده می بایست رسید معتبر دریافت شود،  تنخواه دار باید در قبال هزینه های انجام شده از حساب فاکتور یا قبض معتبر ارائه کند و در صورت تمایل تضمین معتبر مانند چک یا سفته از تنخواه دار دریافت می شود.

روش های ثبت تنخواه گردان چگونه است؟

همانطور که می دانید، تنخواه گردان یک دارایی به شمار میاید باید مانند حساب صندوق باشد، زمانی که این حساب بدهکار می شود مبلغ آن افزایش پیدا می کند و با بستانکار شدن آن مبلغ حساب تنخواه گردان کاهش پیدا می کند. برای این منظور چهار روش ثبت وجود دارد.

 • روش ثبت تنخواه گردان ثابت
 • روش ثبت تنخواه گردان متغیر
 • روش ثبت تنخواه گردان نقدی
 • روش ثبت تنخواه گردان تعهدی

نرم افزار دکا جامع ترین برنامه حسابداری

کنترل وجوه نقد برای هزینه های جزیی و نقدی شرکت با استفاده از حساب تنخواه گردان بسیار سریع تر و دقیق تر است. برای هزینه های جزیی در شرکت در مدت زمان اندکی بدون اتلاف زمان در مراحل اداری می توان از حساب تنخواه گردان هزینه کرد. این امر باعث کاهش حجم عملیات پرداخت و عملیات حسابداری می گردد. تنخواه گردان از طولانی شدن و پیچیدگی عملیات حسابداری که از سمت پرداخت های بانکی و صندوق شرکت ایجاد می شود، می کاهد.

هوش مصنوعی در حسابرسی مطلب قبلی
حضور هوش مصنوعی در حسابرسی و حسابرسی داخلی
محاسبه بهای تمام شده، راهکار گروه نرم افزاری دکا مطلب بعدی
محاسبه بهای تمام شده، ضرورتی برای همه

نوشتن دیدگاه

ایمیل شما نزد ما محفوظ می ماند و هیچ گونه استفاده ای از آن نخواهد شد.