تاثیر پیگیری در وصول مطالبات پیمانکاران

وصول مطالبات:

وصول مطالبات بحثی است که اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در اقتصاد و کسب و کار به ویژه پیمانکاران در ایران و سراسر نقاط جهان هر روز با آن سر و کار دارند.

موضوعی حقوقی است و آگاهی از آن سبب می شود که شما با مقولات مربوط به مطالبات حقوقی و انواع آن آشنا شوید.

شما به عنوان پیمانکار بخش خصوصی، پیمانکار بخش دولتی یا شرکت کننده در مناقصات دولتی با رتبه و گرید، همیشه برای دریافت مطالبات صورت وضعیت خود، با مقوله وصول مطالبات از خریداران کالا و خدمات مواجه هستید.

 

 

ما می دانیم که وصول مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان یکی از مشکلات مهم در پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری است. امضا قراداد یک طرفه از جانب کارفرما به پیمانکار باعث مشکلات زیادی در خصوص مطالبه طلب پیمانکاران شده است.

اگر پیمانکار هستید:

اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات مالی خود نشدید، بهتر از روش های پیگیری قبل از مراجعه به وکیل استفاده نمایید، استفاده از سیستم هایی که به شما قبل از رسیدن موعد دریافت ها و پرداخت ها یادآوری نماید.

در این صورت شما به نرم افزاری نیاز خواهید داشت که گزارشات دقیقی از تاخیر پرداخت های کارفرمابه تفکیک هر صورت وضعیت ارائه دهد و موعد دریافت ها و پرداخت ها را اطلاع رسانی کند.

در این صورت شما می توانید از تکنیک پیگیری برای وصول مطالبات استفاده نمایید، در این حالت مدیریت بسیار دقیقی بر دریافت ها و پرداخت ها خواهید داشت و احتمال وصول مطالبات بسیار افزایش می یابد.

در صورتی که حالت پیگیری جوابگو نبود می توانید برای وصول مطالبات مراحل زیر را طی نمایید:

براساس یکی از اسناد زیر مطالبه طلب (وصول مطالبات ) انجام می شود.

1- وصول مطالبات برطبق رسید: طلبکار رسیدی که بدهکار امضا و اثرانگشت زد به دادگاه ارائه می دهد.

2- وصول مطالبات برطبق فاکتور فروش: فروشنده فاکتوری که خریدار امضا کرد را به دادگاه ارائه می دهد.

3- مطالبه طلب برطبق تعهد مالی و قرارداد: وصول مطالبات در قرارداد پیش فروش اپارتمان، اجاره، قرارداد مالی، قرارداد پیمانکاری.

4- وصول چک: طلبکار برطبق چک برگشتی ،مطالبه بدهی را انجام می دهد.

5- مطالبه وجه سفته: طلبکار برطبق واخواست سفته، اقدام به مطالبه وجه سفته می کند.

6- مطالبه بدهی برطبق وجه دستی پرداخت شده: خواهان (طلبکار) باید شاهد داشته باشد و با استناد به شهادت شاهد، طلب خود را وصول کند.

7- وصول مطالبات براساس واریز وجه به حساب یا کارت بانکی: براساس رسید بانکی، قاضی مطالبه طلب را بررسی می کند.

کانال آپارات نرم افزار حسابداری دکا را دنبال کنید.

سیستم حقوق دستمزد مطلب قبلی
بروز رسانی نرم افزار حقوق دستمزد دکا
مطلب بعدی
تدوین و اهمیت گزارش مدیریتی از سود و زیان پروژه های پیمانکاری

نوشتن دیدگاه

ایمیل شما نزد ما محفوظ می ماند و هیچ گونه استفاده ای از آن نخواهد شد.